Home > Phần mềm Live Agent > Bắt đầu khởi động tài khoản LiveAgent Ladesk

Bắt đầu khởi động tài khoản LiveAgent Ladesk

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào tài khoản Ladesk LiveAgent theo đường link mà bạn nhận được trong email đăng ký, còn đối với phần mềm bản quyền download cài trên webhost thì Địa chỉ link đăng nhập là tuý ý bạn đặt).

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ khởi động ở menu "Bắt đầu" giống như hình dưới. Nhấp vào nút này, bạn sẽ đi đến trang để khởi động sử dụng phần mềm LiveAgent.

Đầu tiên là mục Hệ thống ticket (tên viết tắt là "Vé"), là nơi sẽ lưu trữ thông tin tập trung, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng gửi cho bạn từ nhiều kênh, ở đây bạn sẽ làm quen vớt những icon biểu tượng cho tình trạng của các ticket (mới, đã trả lời , đã mở, đã giải quyết).


Tiếp theo là mục Channels (các kênh giao tiếp), là những phương tiện mà khách hàng sẽ tương tác và giao tiếp với bạn. Có kênh mà bạn cần phải cài đặt trước tiên là: Email ticket (để nhận và gửi yêu cầu) và Live Chat.


Tiếp đến mục Nhân viên hỗ trợ: ban đầu chỉ có một tài khoản mặt định là Chủ sử hữu, bạn có thể thêm tài khoản Quản trị viên admin và nhiều tài khoản Nhân nhân viên hỗ trợ khác tuỳ theo gói mà bạn đã đăng ký.

Phòng ban: để phân bổ công việc, quyền hạn và trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ khách hàng theo từng bộ phận trọng tổ chức của bạn. Nhấn vào nút Tạo để thêm Phòng ban, thêm bao nhiêu là tuỳ ý bạn.

Contacts: Những khách hàng liên hệ với bạn sẽ tự động được lưu vào đây, hoặc bạn có thể thêm vào danh sách, chỉnh sửa, xoá.

Companies: Nếu có một số khách hàng liên hệ với bạn từ cùng một công ty, bạn có thể tạo Tên công ty và nhóm lại để tiện quản lý.

Hệ thống: nơi cài đặt và cấu hình các tính năng dùng chung cho hệ thống LiveAgent, trong đó bạn có thể cài đặt lại Tài khoản email của hệ thống (dùng để thông báo tự động, gửi email kích hoạt, quên mật khẩu thành viên...); hoặc chỉnh sửa lại bản dịch mặc định của Ngôn ngữ Tiếng Việt theo ý bạn...

Automation: nơi thiết lập những nguyên tắc vận hành hệ thống tự động cho phù hợp với tổ chức/đơn vị của bạn, thiết lập những quy tắc sử dụng các tính năng mặc định của phần mềm Live Agent.

Công cụ: Bạn có thể xem các email mà bạn gửi đi cho khách hàng ở phần Hộp thư gửi đi, và những báo cáo lỗi (nếu có) gửi về hệ thống máy chủ của chúng tôi ở phần Bản ghi sự kiện.

Khi nào bạn có nhu cầu mua LiveAgent, vui lòng xem Hướng dẫn thanh toán mua phần mềm LiveAgent.

Sau đây là chi tiết 10 bài hướng dẫn QUAN TRỌNG mà bạn CẦN ĐỌC để khai thác tốt phần mềm LiveAgent.Trong quá trình sử dụng, bạn sẽ khám phá thêm các tính năng khác của LiveAgent với nhiều lợi ích cho kinh doanh của bạn. Nếu bạn cần thêm hướng dẫn khác, bạn có thể xem thêm tại đây sử dụng phần mềm LiveAgent.

Chúc bạn thành công!