Cổng thông tin hỗ trợ khách hàng Portal của LiveAgent-Ladesk

Chào mừng bạn đến với Cổng dịch vụ khách hàng Live Agent
Trên cổng hỗ trợ khách hàng Live Agent của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy những thông tin hữu ích, chẳng hạn như những câu hỏi thường gặp, các bài viết kiến thức cơ sở, diễn dàn thảo luận hoặc bảng thông tin phản hồi ở nơi mà bạn có thể dễ dàng kết nối đến chúng tôi. Bạn có thể xem lịch sử các phiên yêu cầu ticket và mở yêu cầu mới trực tiếp ở đây, tìm hiểu chi tiết về chức năng tại cổng dịch vụ khách hàng Portal (một tính năng của phần mềm LiveAgent).

Bạn có thể sử dụng nhiều kênh phương tiện khác nhau (chẳng hạn như email, chat, Facebook, twitter...) để kết nối đến chúng tôi, nơi mà chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn một cách tốt nhất về phần mềm Live Agent. Quay về trang chủ tại đây www.ladesk.vn.